Działalność Stowarzyszenia w 2017r.

W 2017r. Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc realizowało zadanie publiczne pod nazwą „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania wyniosła 12.000zł., pozostałe wydatki ponoszone były ze środków własnych. Celem realizacji zadania publicznego był aktywny udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społeczności lokalnej, rozwijanie zdolności artystycznych, pasji, talentów.

22 kwietnia br. w ramach wyżej wymienionego zadania zorganizowano wyjazd do kina. Podopieczni Stowarzyszenia wraz z opiekunami udali się do jednego z katowickich kin, w którym mieli możliwość obejrzenia dwóch seansów z podziałem na wiek. Starsze dzieci udały się na film pt. „Szybcy i wściekli”, natomiast młodsi podopieczni z opiekunami obejrzeli film pt. „Piękna i bestia”. Wyjazd był odskocznią od trudów dnia codziennego, obowiązków związanych z nauką i rehabilitacją.

Kolejne atrakcje czekały na podopiecznych z okazji Dnia Dziecka. 12 czerwca zorganizowany został wyjazd do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na imprezę charytatywną „Wieczór Marzeń” dla dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Tego wieczoru na wszystkich czekało wiele atrakcji: malowanie twarzy, spotkanie z psami terapeutycznymi oraz innymi zwierzętami, przejażdżka meleksem po zoo, lody oraz wiele innych przysmaków uwielbianych przez najmłodszych. Nie zabrakło również licznych gier i zabaw.

W ramach zadania podopieczni Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc na przełomie czerwca i lipca uczestniczyli w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w zacisznym, spokojnym Ośrodku Wypoczynkowym „Zdrowotel” w Łebie. Podczas pobytu podopieczni korzystali z licznych zabiegów z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii itp. dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Pod okiem instruktorów i animatorów korzystali z rekreacji na świeżym powietrzu. W czasie wolnym mieli okazję wysłuchać wykładów, prelekcji z zakresu prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowia. Chętni korzystali również z zorganizowanych wycieczek na Ruchome Wydmy, Fokarium. Był to bardzo przyjemnie spędzony czas, gdzie podopieczni mogli połączyć wypoczynek z rehabilitacją w zdrowym mikroklimacie.

Kolejnym elementem zadania publicznego było uczestniczenie w spektaklu pt.”Cudowna lampa Aladyna” w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Dzięki czemu podopieczni mogli wziąć aktywny udział w życiu kulturalnym, a także mieli możliwość rozwijania zainteresowań kulturą i sztuką.

Ostatnim punktem w ramach realizowanego zadania publicznego był piknik integracyjny dla wszystkich członków Stowarzyszenia i ich rodzin, który odbył się w dniu 24 listopada w Restauracji „Luksor” w Porębie. Na zebranych czekał poczęstunek, a najmłodszym czas umiliły gry i zabawy z animatorami. Podczas spotkania wszyscy mieli możliwość miło spędzić czas, zintegrować, ale przede wszystkim oderwać się od szarości dnia codziennego.