Otwarcie siedziby stowarzyszenia

7 września nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc w Siewierzu. Wśród gości, którzy zaszczycili wydarzenie swą obecnością byli między innymi: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie Olga Machura, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Siewierz. Prezes Zarządu Elżbieta Brzozowska przywitała również podopiecznych stowarzyszenia wraz z rodzicami oraz wszystkich darczyńców, sponsorów oraz przyjaciół stowarzyszenia.
Symboliczną wstęgę przecięli Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek oraz Prezes Zarządu stowarzyszenia Elżbieta Brzozowska.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu życzliwych osób stowarzyszenie ma swoje miejsce, w którym wszystkie potrzebujące dzieci otrzymają bezpłatną pomoc wykwalifikowanych specjalistów. Siedziba stowarzyszenia składa się z 3 sal terapeutycznych oraz zaplecza sanitarnego. Pierwsza sala przeznaczona jest dla logopedy, psychologa oraz pedagoga wraz z częścią administracyjną, druga sala będzie służyła do rehabilitacji i terapii metodą integracji sensorycznej, trzecia sala to „Sala doświadczania świata”. Podstawowe wyposażenie sal terapeutycznych to : suchy basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, maglownica, kolumny wodne, łóżko wodne, kurtyny światłowodów, projektory, dyski sensoryczne, kształtki rehabilitacyjne oraz system Sensis do terapii integracji sensorycznej z ścianką wspinaczkową, drabinką, trampoliną, siatką linową i kładką do ćwiczeń równoważnych.

W trakcie uroczystości wręczono podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli inicjatywę utworzenia siedziby Stowarzyszenia. Pierwsze podziękowanie odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który przekazał środki na modernizację pomieszczenia i wykonanie łazienki oraz sal terapeutycznych. Kolejne podziękowania za życzliwość i bezinteresowną pomoc trafiły do Dyrektora MGCKSiT Damiana Dawczyńskiego oraz do Pani Ireny Kmiecik. Podziękowania odebrali również sponsorzy, którzy w sposób finansowy wsparli nasze działania, a byli to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DOLOMIT” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., Bank Spółdzielczy w Siewierzu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FABET” Adam Flak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Kazimierz Nowak, Roman Nowak, Arkadiusz Nowak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex, AZI-BUD , Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”, Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Kopalnia Dolomitu „Podleśna”, Nadleśnictwo Siewierz, Top-con Polska, Katarzyna i Kamil Opachowie, „PRO-PAK”, Paks’D, Electrolux Poland Oddział Siewierz, Air Products w Siewierzu oraz Longina Bronikowska. Wsparcia rzeczowego udzielili: Justyna i Jarosław Dydak, Czesław Nowak , Sławomir Pecyna, Auchan Sosnowiec, Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, Małgorzata Pycia. Serdeczne podziękowania, kierujemy również do Roberta Szymiec oraz Izabeli Kocot.

Bardzo się cieszymy, że Burmistrz oraz mieszkańcy Gminy Siewierz są wrażliwi na potrzeby innych i jeszcze raz serdecznie im za to dziękujemy.

Stowarzyszenie realizuje także projekt pt. „Terapia szansą na rozwój – stworzenie sali terapii dla dzieci niepełnosprawnych”, w ramach którego zostały zakupione elementy wyposażenia sali, m.in. basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, kolumny wodne, dyski sensoryczne. Sprzęt ten jest niezwykle potrzebny, gdyż służy do wielozmysłowej stymulacji dzieci. Partnerem tego projektu jest Fundacja PZU.
Dodatkowo stowarzyszenie podpisało porozumienie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Będzinie, w ramach którego w naszej siedzibie realizowany będzie rządowy program „Za życiem”. Program skierowany jest do rodzin z dziećmi do 6 roku życia u których wykryto niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku. W ramach programu dziecko otrzyma kompleksową, specjalistyczną pomoc, w szczególności terapii rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej.