Projekt „Mam terapię, mam szansę, mam uśmiech”.

W ramach projektu „Mam terapię, mam szansę, mam uśmiech” dofinansowanego przez Fundację Orlen-Dar Serca, odbywały się zajęcia w Sali Doświadczania Świata z elementami muzykoterapii i arteterapii.