Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

 

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie zamieszczamy materiały promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.