Nasi Darczyńcy

Electrolux Siewierz
ul. Warszawska 87, 42-470 Siewierz

Saint-Gobain
ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Nadleśnictwo Siewierz
Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A.
ul. Bacholińska 11, 42-470 Siewierz

PPH „Pro-Pak”
ul. Kielecka 30c, 42-470 Siewierz

Fabet PPUH Adam Flak
ul. Kielecka 30d, 42-470 Siewierz

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu
ul. Bema 2a, 42-470 Siewierz

Vis-Security Sosnowiec
ul. Piłsudskiego 8, 41-200 Sosnowiec

Kawon
ul. Rolnicza 9a, 42-470 Żelisławice

Unitrans Psary
ul. Wiejska 68, 42-512 Psary

„DABI” Adam Kowalik
ul. Reymonta 28, 41-200 Sosnowiec

Bank Spółdzielczy w Siewierzu                                                 ul. Częstochowska 1, 42-470 Siewierz

PPUH Dolomit

PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.
ul. Dolomitowa 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Barbara i Janusz Wątrobscy

PPUH Kowalczyk

PPUH Henryk Kowalczyk Dziewki 23, 42-470 Siewierz

ZRB Marian Tomasik

Zakład Remontowo-Budowlany Marian Tomasik, ul. Słowackiego 5A, 42-470 Siewierz

ARENO Alicja Nowak, Plac Wojska Polskiego 11, 42-470 Siewierz

Damian Domagalski, ul. Wiejska 98A, 41-103 Siemianowice Śląskie

BZ Stacje Paliw Płynnych

BZ Stacje Paliw Płynnych, ul. Będzińska 60, 42-470 Siewierz