Życzenia świąteczne

czytaj dalej

Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana

10 listopada podopieczni Stowarzyszenia wraz z opiekunami wzięli udział w wyjeździe do Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli spektakl „Karolcia” w reżyserii Judyty Berłowskiej, był to spektakl charytatywny i część przychodów ze sprzedaży biletów została przekazana Fundacji „Zdążyć z Pomocą” na rehabilitację jednej z podopiecznych. Cieszy nas, że oprócz miło spędzonego czasu udało nam się pomóc innemu potrzebującemu dziecku. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży- mieszkańców Gminy Siewierz”

czytaj dalej

Wycieczka do Torunia i Ciechocinka

W dniach 15 i 16 września 2018 roku podopieczni stowarzyszenia wraz ze swoimi rodzinami udali się na wycieczkę do Torunia i Ciechocinka. Wspaniała pogoda umożliwiła zwiedzanie Torunia. Przewodnik oprowadził nas po mieście, głównymi miejscami, które zwiedziliśmy i zobaczyliśmy były: zabytkowe Kamienice, Ratusz, Krzywa Wieża, pomnik Mikołaja Kopernika, Dwór Artura, Kościół NMP, Dom Mikołaja Kopernika. Udaliśmy się także z wizytą do Domu Legend oraz do Muzeum Piernika, gdzie braliśmy aktywny udział w wyrabianiu ciasta i pieczeniu pierników. Drugi dzień spędziliśmy w Ciechocinku, gdzie zwiedzaliśmy tężnie. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży- mieszkańców Gminy Siewierz”. Wysokość dotacji pochodzącej z Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu wynosiła łącznie 13.500zł.

czytaj dalej

Otwarcie siedziby stowarzyszenia

7 września nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc w Siewierzu. Wśród gości, którzy zaszczycili wydarzenie swą obecnością byli między innymi: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie Olga Machura, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Siewierz. Prezes Zarządu Elżbieta Brzozowska przywitała również podopiecznych stowarzyszenia wraz z rodzicami oraz wszystkich darczyńców, sponsorów oraz przyjaciół stowarzyszenia.
Symboliczną wstęgę przecięli Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek oraz Prezes Zarządu stowarzyszenia Elżbieta Brzozowska.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu życzliwych osób stowarzyszenie ma swoje miejsce, w którym wszystkie potrzebujące dzieci otrzymają bezpłatną pomoc wykwalifikowanych specjalistów. Siedziba stowarzyszenia składa się z 3 sal terapeutycznych oraz zaplecza sanitarnego. Pierwsza sala przeznaczona jest dla logopedy, psychologa oraz pedagoga wraz z częścią administracyjną, druga sala będzie służyła do rehabilitacji i terapii metodą integracji sensorycznej, trzecia sala to „Sala doświadczania świata”. Podstawowe wyposażenie sal terapeutycznych to : suchy basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, maglownica, kolumny wodne, łóżko wodne, kurtyny światłowodów, projektory, dyski sensoryczne, kształtki rehabilitacyjne oraz system Sensis do terapii integracji sensorycznej z ścianką wspinaczkową, drabinką, trampoliną, siatką linową i kładką do ćwiczeń równoważnych.

W trakcie uroczystości wręczono podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli inicjatywę utworzenia siedziby Stowarzyszenia. Pierwsze podziękowanie odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który przekazał środki na modernizację pomieszczenia i wykonanie łazienki oraz sal terapeutycznych. Kolejne podziękowania za życzliwość i bezinteresowną pomoc trafiły do Dyrektora MGCKSiT Damiana Dawczyńskiego oraz do Pani Ireny Kmiecik. Podziękowania odebrali również sponsorzy, którzy w sposób finansowy wsparli nasze działania, a byli to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DOLOMIT” Kopalnia „Ząbkowice” S.A., Bank Spółdzielczy w Siewierzu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FABET” Adam Flak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, Kazimierz Nowak, Roman Nowak, Arkadiusz Nowak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex, AZI-BUD , Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”, Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Kopalnia Dolomitu „Podleśna”, Nadleśnictwo Siewierz, Top-con Polska, Katarzyna i Kamil Opachowie, „PRO-PAK”, Paks’D, Electrolux Poland Oddział Siewierz, Air Products w Siewierzu oraz Longina Bronikowska. Wsparcia rzeczowego udzielili: Justyna i Jarosław Dydak, Czesław Nowak , Sławomir Pecyna, Auchan Sosnowiec, Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, Małgorzata Pycia. Serdeczne podziękowania, kierujemy również do Roberta Szymiec oraz Izabeli Kocot.

Bardzo się cieszymy, że Burmistrz oraz mieszkańcy Gminy Siewierz są wrażliwi na potrzeby innych i jeszcze raz serdecznie im za to dziękujemy.

Stowarzyszenie realizuje także projekt pt. „Terapia szansą na rozwój – stworzenie sali terapii dla dzieci niepełnosprawnych”, w ramach którego zostały zakupione elementy wyposażenia sali, m.in. basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, kolumny wodne, dyski sensoryczne. Sprzęt ten jest niezwykle potrzebny, gdyż służy do wielozmysłowej stymulacji dzieci. Partnerem tego projektu jest Fundacja PZU.
Dodatkowo stowarzyszenie podpisało porozumienie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Będzinie, w ramach którego w naszej siedzibie realizowany będzie rządowy program „Za życiem”. Program skierowany jest do rodzin z dziećmi do 6 roku życia u których wykryto niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku. W ramach programu dziecko otrzyma kompleksową, specjalistyczną pomoc, w szczególności terapii rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej.

czytaj dalej

Siedziba Stowarzyszenia

W budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu mieści się siedziba Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc. Od początku roku w lokalu trwają prace projektowe i modernizacyjne. Efektem końcowym będzie utworzenie miejsca, w którym będą prowadzone różne formy terapii m.in. Sali Doświadczania Świata oraz Sali Integracji Sensorycznej.

   Wśród terapeutów będą: logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz pedagodzy. W najbliższej okolicy brak jest ośrodków udzielających pomocy terapeutycznej dzieciom niepełnosprawnym, dlatego uruchomienie takiej bazy terapeutycznej jest bardzo potrzebne. Z bezpłatnych zajęć terapeutycznych będą korzystać podopieczni stowarzyszenia oraz wszystkie potrzebujące dzieci z terenu Gminy Siewierz.

    Na realizację tego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz zabezpieczył w budżecie na 2018 rok kwotę 84.402,56 zł. Środki te zostały przekazane na modernizację pomieszczenia, wykonanie łazienki oraz sal terapeutycznych.

   Stowarzyszenie realizuje także projekt pt. „Terapia szansą na rozwój – stworzenie sali terapii dla dzieci niepełnosprawnych”, w ramach którego zostaną zakupione elementy wyposażenia sali, m.in. basen z podświetlanymi piłkami, zjeżdżalnia rolkowa, kolumny wodne, dyski sensoryczne. Sprzęt ten jest niezwykle potrzebny, gdyż służy do wielozmysłowej stymulacji dzieci. Partnerem tego projektu jest Fundacja PZU.

   Specjalistyczne wyposażenie sal terapeutycznych jest bardzo drogie, dlatego stowarzyszenie pozyskuje środki również z innych źródeł, m.in. od prywatnych osób, firm i przedsiębiorstw.

czytaj dalej

Przekaż nam swój 1%

Prosimy o przekazanie nam swojego 1% podatku i ty możesz coś zmienić!

———–

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

czytaj dalej

Koncert Charytatywny 2018

      21 stycznia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu już po raz kolejny odbył się Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc”. Przybyłych na koncert przywitali: Dyrektor MGCKSiT Damian Dawczyński oraz Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Brzozowska.

  Tradycją jest, że w trakcie Koncertu wręczane są statuetki Aniołów, nazywane „Siewiersko-Anielskimi Oskarami”, które przyznawane są w kategorii „Anielska Pomoc na rzecz Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc”. W tym roku otrzymali je: Ks. Kanonik Emil Ilków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach oraz Maria i Zbigniew Grochalscy. Po wręczeniu statuetek nadszedł czas na podziękowania.

  Pierwsze z nich trafiło do Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz p. Zdzisława Banasia, za życzliwość i bezinteresowną pomoc oraz za wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia.

    Kolejne podziękowanie zostało wręczone p. Irenie Kmiecik za życzliwość, dobre słowo, wsparcie pedagogiczne i pomocną dłoń, która pojawia się zawsze, gdy tego potrzebujemy.

   Koncert rozpoczęli podopieczni Stowarzyszenia wraz z rodzicami, którzy w towarzystwie Rodziny Kolasów wykonali wzruszające kolędy i pastorałki. Nad przygotowaniem koncertu czuwała autorka scenariusza, a zarazem reżyserka Irena Kmiecik, wieloletni pedagog oraz przyjaciel Stowarzyszenia. Następnie wystąpili najmłodsi artyści z Publicznego Przedszkola w Siewierzu, którzy zaśpiewali oraz zatańczyli piękne tańce świąteczne. Nad przygotowaniem przedszkolaków czuwały nauczycielki: Elżbieta Ciszewska, Jolanta Całka i Ewa Ciszewska.

  W trakcie koncertu odbyła się licytacja, którą rozpoczęło muzyczne brzmienie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu. Dochód z licytacji w całości został przeznaczony na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Licytację pomogli przeprowadzić uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu. Wykonawcami i jednocześnie fundatorami licytowanych przedmiotów byli: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, Jan Błasik, Aleksandra Młynarska, Andrzej Machura, Teresa Landecka, Beata Fiedor, Teresa Waluszczyk, Justyna Zalejska –„Smykowa Manufaktura”, Barbara Mucha, Anna Stefańska, Krystyna Papierniak oraz Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „Ewa” w Siewierzu.

 Ostatnia część koncertu była wyjątkowo rozśpiewana, za sprawą chóru, który tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Usłyszeliśmy piękne kolędy i pastorałki. Nad przygotowaniem występu czuwali nauczyciele: Aneta Machura i Mariusz Torbus. Muzyczną część koncertu zakończył wspaniały występ Kamili Drożdż.

  Każdy kto ofiarował chociaż złotówkę na rzecz naszego Stowarzyszenia otrzymał torby z logiem Stowarzyszenia, wykonane przez mamy podopiecznych: Grażynę Dudę, Jadwigę Konopkę i Zofię Kwiecień.

  Dochód z licytacji oraz sprzedaży symbolicznych cegiełek  wyniósł 8.521,00 zł. Kwota zebrana w trakcie koncertu zostanie przekazana na organizację zajęć kulturalnych i relaksacyjnych oraz na zaadoptowanie pomieszczenia Stowarzyszenia.

 Organizatorzy serdecznie dziękują darczyńcom, sponsorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tym szczególnym dniu, jak również przez cały rok wspierają działalność Stowarzyszenia „Bank Życzliwych Serc”. Serdeczne podziękowania kierujemy do pani Ireny Kmiecik za opracowanie scenariusza i za czuwanie nad przygotowaniem koncertu oraz za trud, zaangażowanie i życzliwość. Ponadto członkowie Stowarzyszenia dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji koncertu, a byli to:  Dyrekcja i nauczyciele Publicznego Przedszkola w Siewierzu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, Rodzina Kolasów, Dyrekcja i pracownicy MGCKSiT, Kamila Drożdż, Jan Nowakowski oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im Jana Pawła II w Siewierzu. Dziękujemy również za wpłaty pieniężne otrzymane od Małgorzaty i Jarosława Bańskich oraz Beaty i Krzysztofa Błachów.

czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

czytaj dalej

Jarmark Adwentowy w Siewierzu

           W trakcie trwania Jarmarku Adwentowego na Rynku w Siewierzu, Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc prowadziło zbiórkę publiczną. Przedmiotem sprzedaży były domowe ciasta przygotowane przez członków Stowarzyszenia oraz ciasta i pierniczki przygotowane przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, a także ciasta z cukierni „Lawendowa” w Siewierzu. Ponadto można było nabyć bałwanki oraz serwety wykonane na szydełku przez p. Teresę Landecką. Kwota uzbierana w trakcie jarmarku wyniosła 919,13 zł., która w całości zostanie przekazana na potrzeby naszych podopiecznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz sponsorom

za zaangażowanie i pomoc.

czytaj dalej

Działalność Stowarzyszenia w 2017r.

W 2017r. Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc realizowało zadanie publiczne pod nazwą „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania wyniosła 12.000zł., pozostałe wydatki ponoszone były ze środków własnych. Celem realizacji zadania publicznego był aktywny udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społeczności lokalnej, rozwijanie zdolności artystycznych, pasji, talentów.

22 kwietnia br. w ramach wyżej wymienionego zadania zorganizowano wyjazd do kina. Podopieczni Stowarzyszenia wraz z opiekunami udali się do jednego z katowickich kin, w którym mieli możliwość obejrzenia dwóch seansów z podziałem na wiek. Starsze dzieci udały się na film pt. „Szybcy i wściekli”, natomiast młodsi podopieczni z opiekunami obejrzeli film pt. „Piękna i bestia”. Wyjazd był odskocznią od trudów dnia codziennego, obowiązków związanych z nauką i rehabilitacją.

Kolejne atrakcje czekały na podopiecznych z okazji Dnia Dziecka. 12 czerwca zorganizowany został wyjazd do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na imprezę charytatywną „Wieczór Marzeń” dla dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Tego wieczoru na wszystkich czekało wiele atrakcji: malowanie twarzy, spotkanie z psami terapeutycznymi oraz innymi zwierzętami, przejażdżka meleksem po zoo, lody oraz wiele innych przysmaków uwielbianych przez najmłodszych. Nie zabrakło również licznych gier i zabaw.

W ramach zadania podopieczni Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc na przełomie czerwca i lipca uczestniczyli w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w zacisznym, spokojnym Ośrodku Wypoczynkowym „Zdrowotel” w Łebie. Podczas pobytu podopieczni korzystali z licznych zabiegów z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii itp. dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Pod okiem instruktorów i animatorów korzystali z rekreacji na świeżym powietrzu. W czasie wolnym mieli okazję wysłuchać wykładów, prelekcji z zakresu prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowia. Chętni korzystali również z zorganizowanych wycieczek na Ruchome Wydmy, Fokarium. Był to bardzo przyjemnie spędzony czas, gdzie podopieczni mogli połączyć wypoczynek z rehabilitacją w zdrowym mikroklimacie.

Kolejnym elementem zadania publicznego było uczestniczenie w spektaklu pt.”Cudowna lampa Aladyna” w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Dzięki czemu podopieczni mogli wziąć aktywny udział w życiu kulturalnym, a także mieli możliwość rozwijania zainteresowań kulturą i sztuką.

Ostatnim punktem w ramach realizowanego zadania publicznego był piknik integracyjny dla wszystkich członków Stowarzyszenia i ich rodzin, który odbył się w dniu 24 listopada w Restauracji „Luksor” w Porębie. Na zebranych czekał poczęstunek, a najmłodszym czas umiliły gry i zabawy z animatorami. Podczas spotkania wszyscy mieli możliwość miło spędzić czas, zintegrować, ale przede wszystkim oderwać się od szarości dnia codziennego.

 

czytaj dalej

Previous Posts Next posts